Σειρά-ενεργός αδιάβροχος διακόπτης-γωνία διακριτικών 180