Κατηγορίες & Λήψη

pdf_1-(1)

3,5 χιλιοστά Travel Micro Switch G9A, G9B

pdf_1-(1)

Ενεργός σφραγισμένος διακόπτης Tact G1

pdf_1-(1)

Διακόπτης πίεσης αέρα GPS100

pdf_1-(1)

Βασικός μικροδιακόπτης G5

pdf_1-(1)

Διακόπτης ανιχνευτή GT01

pdf_1-(1)

Διακόπτης πόρτας SWP

pdf_1-(1)

Ο διακόπτης μικροδιακόπτη DPDT G21

pdf_1-(1)

DPDT μικροδιακόπτης 1NO + 1NC G606

pdf_1-(1)

Dustproof Mini Micro Switch G91

pdf_1-(1)

Υψηλής αξιοπιστίας σφραγισμένο διακόπτη τύπου διαφανειών G304A

pdf_1-(1)

Μεγάλος βασικός διακόπτης ορίου G12

pdf_1-(1)

Μηχανικός διακόπτης πληκτρολογίου 2.5mm Travel GT04

pdf_1-(1)

Μηχανικός διακόπτης πληκτρολογίου-4mm Travel GT02

pdf_1-(1)

Μηχανικός διακόπτης πληκτρολογίου-4mm Travel GT06

pdf_1-(1)

Micro Switch G22

pdf_1-(1)

Μικροδιακόπτης Micro Switch G6

pdf_1-(1)

Περιστροφικός διακόπτης G2

pdf_1-(1)

Σφραγισμένος περιορισμός DPDT Micro Switch G11

pdf_1-(1)

Σφραγισμένος Mini Micro Switch G9

pdf_1-(1)

Subminiature Micro Switch G304G

pdf_1-(1)

Subminiature Micro Switch G5E

pdf_1-(1)

Subminiature Micro Switch G10

pdf_1-(1)

Subminiature Micro Switch G10A

pdf_1-(1)

Subminiature Micro Switch G304B

pdf_1-(1)

Subminiature Micro Switch G304F

pdf_1-(1)

Subminiature Micro Switch G306

pdf_1-(1)

Subminiature Micro Switch G307

pdf_1-(1)

Στεγανοποιημένος μικροδιακόπτης G10B

pdf_1-(1)

Στεγανοποιημένος μικροδιακόπτης G303

pdf_1-(1)

Στεγανοποιημένος μικροδιακόπτης G303A, Β

pdf_1-(1)

Στεγανός μικροδιακόπτης G305 κλειστός

pdf_1-(1)

Περιστρεφόμενος περιστροφικός διακόπτης G16

pdf_1-(1)

Τετραπολικός μηχανικός διακόπτης πληκτρολογίου -1.6mm GT08

pdf_1-(1)

Λεπτός μηχανικός διακόπτης πληκτρολογίου -2,5mm GT11

pdf_1-(1)

Αδιάβροχος μικροδιακόπτης G5W11